Ordinace je prozatím uzavřena.

Fyzioterapeutické metody

Měkké a mobilizační techniky

Reflexní terapie - Bazální programy Jarmily Čápové

DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace Doc. Pavel Kolář

Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách

Metoda Mc Kenzie v kontextu centrované postury

Kvadrupedální lokomoce – Klappovo lezení

Dornova metoda

Kinezio taping - ošetření pružnou páskou