Vážení pacienti, ordinace je v současné době uzavřena. Ráda s Vámi zkonzultuji Vaše potíže po telefonu. 605 183 374

Fyzioterapeutické metody

Měkké a mobilizační techniky

Reflexní terapie - Bazální programy Jarmily Čápové

DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace Doc. Pavel Kolář

Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách

Metoda Mc Kenzie v kontextu centrované postury

Kvadrupedální lokomoce – Klappovo lezení

Dornova metoda

Kinezio taping - ošetření pružnou páskou